2017

First They Killed My Father A Daughter of Cambodia Remembers (2017) เมื่อพ่อของฉันถูกฆ่า
7.2

First They Killed My Father A Daughter of Cambodia Remembers (2017) เมื่อพ่อของฉันถูกฆ่า

เรื่องราวความทรงจำอันน่าเศร้าสลดของผู้รอดชีวิตที่ถูกพรา […]